Welkom bij GP Consulting!

 

 

Nu we ons steeds meer bewust worden van de gevolgen van onze consumptiemaatschappij voor onze leefomgeving en met de recente ervaring van de gevolgen van instabiliteit in de wereldeconomie heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen een nieuwe dimensie gekregen. MVO is niet langer de ‘satisfier’ waarmee snel gescoord kan worden, maar een ‘dissatisfier’ waar je als bedrijf op afgerekend kan worden.


Of MVO nou de aandacht krijgt om bij te dragen aan een betere leefomgeving, om marktaandeel te winnen of om imagoschade te verkomen… Het implementeren van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsaanpak is geen sinecure en vraagt meer dan een goed communicatieplan.